Kvalitet

Vi är fokuserade på att producera kvalitet i allt vi gör, från våra produkter till vår kommunikation, vår kundservice och våra processer. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.

ISO-certifikat

Vår kvalitetspolicy

 • Engagemang
  Vi är lyhörda för våra kunders förväntningar och krav.
 • Innovation
  Vi skapar innovativa och konkurrenskraftiga tekniska lösningar.
 • Kompetens
  Vi utvecklar och förmedlar kontinuerligt våra styrkor och vår kompetens.
 • Kundnöjdhet
  Vi levererar rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.
 • Förbättring
  Vi arbetar med ständiga förbättringar.

Gällande lagkrav och andra intressentkrav är minimikrav för vår verksamhet.